Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 7 juli 2023

Dit Privacybeleid beschrijft onze beleidsregels en procedures met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie wanneer u de service gebruikt, en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door de service te gebruiken, stemt u in met de verzameling en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

Interpretatie en Definities

Interpretatie

De woorden waarvan de eerste letter een hoofdletter heeft, hebben betekenissen die zijn gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:

Verzamelen en Gebruiken van Uw Persoonlijke Gegevens

Soorten Gegevens die Worden Verzameld

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de service.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw apparaat (bijvoorbeeld IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze service die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaatidentificatoren en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de service via een mobiel apparaat, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiele apparaat dat u gebruikt, uw unieke ID voor mobiele apparaten, het IP-adres van uw mobiele apparaat, het besturingssysteem van uw mobiele apparaat, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaatidentificatoren en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de service via een mobiel apparaat.

Volgtechnologieën en Cookies

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare volgtechnologieën om de activiteit op onze service bij te houden en bepaalde informatie op te slaan. Gebruikte volgtechnologieën zijn onder andere beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en bij te houden en om onze service te verbeteren en te analyseren. De technologieën die wij gebruiken, kunnen het volgende omvatten:

Cookies kunnen "Persistente" of "Sessie" cookies zijn. Persistente cookies blijven op uw persoonlijke computer of mobiele apparaat wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit. Lees meer over cookies op de website van het Gratis Privacybeleid artikel.

Wij gebruiken zowel sessie- als persistente cookies voor de onderstaande doeleinden:

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt u ons Cookiesbeleid of het gedeelte Cookies van ons Privacybeleid raadplegen.

Gebruik van Uw Persoonlijke Gegevens

Het bedrijf kan persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

Bewaren van Uw Persoonlijke Gegevens

Het bedrijf zal uw persoonlijke gegevens alleen bewaren zolang dat nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld, als wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om te voldoen aan de geldende wetten), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten en beleidsregels af te dwingen.

Het bedrijf zal ook gebruiksmogelijkheden voor intern gebruik behouden. Gebruiksgegevens worden doorgaans gedurende een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze service te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens gedurende langere perioden te bewaren.

Overdracht van Uw Persoonlijke Gegevens

Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, wordt verwerkt in de operationele kantoren van het bedrijf en op andere plaatsen waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen aan - en bewaard op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die in uw rechtsgebied.

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw akkoord met die overdracht.

Het bedrijf zal alle redelijke stappen ondernemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit privacybeleid, en er zal geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvinden naar een organisatie of land tenzij er voldoende controlemaatregelen zijn getroffen, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Uw Persoonlijke Gegevens Verwijderen

U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld, te verwijderen of te verzoeken dat wij u helpen bij het verwijderen ervan.

Onze service kan u de mogelijkheid bieden bepaalde informatie over u vanuit de service te verwijderen.

U kunt uw informatie te allen tijde bijwerken, aanpassen of verwijderen door in te loggen op uw account, indien u er een hebt, en de sectie met accountinstellingen te bezoeken waarmee u uw persoonlijke informatie kunt beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om toegang tot, correctie of verwijdering van alle persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt, aan te vragen.

Let er echter op dat wij bepaalde informatie kunnen bewaren en gebruiken, indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen, onze overeenkomsten te handhaven en juridische overeenkomsten en beleidsregels af te dwingen.

Privacyrechten van Californië (California Privacy Rights)

Als u inwoner van Californië bent, heeft u bepaalde privacyrechten op grond van de California Consumer Privacy Act (CCPA). De CCPA geeft inwoners van Californië het recht om te weten welke persoonlijke informatie er over hen wordt verzameld, hoe die informatie wordt gebruikt en gedeeld, en om hun gegevens niet te verkopen.

Rechten van de betrokkene onder CCPA

Wanneer u als inwoner van Californië gebruikmaakt van onze service, hebt u de volgende rechten onder de CCPA:

U kunt uw CCPA-rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat wij uw identiteit moeten verifiëren voordat wij op uw verzoeken reageren. In sommige gevallen kunnen wij uw verzoek weigeren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en juridische rechten. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele redenen voor een weigering.

U kunt uw CCPA-rechten niet meer dan tweemaal per jaar uitoefenen.

Wettelijke rechten van de EU-gebruiker onder AVG

Als u inwoner van de Europese Economische Ruimte (EER) bent, hebt u bepaalde gegevensbeschermingsrechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het bedrijf streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw persoonlijke gegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te beperken.

Als u uw persoonlijke informatie wilt toegang krijgen, corrigeren, verwijderen of beperken, kunt u contact met ons opnemen.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

Let op dat wij u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we reageren op dergelijke verzoeken.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke informatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Privacyrechten van Californië (California Privacy Rights)

Als u inwoner van Californië bent, heeft u bepaalde privacyrechten op grond van de California Consumer Privacy Act (CCPA). De CCPA geeft inwoners van Californië het recht om te weten welke persoonlijke informatie er over hen wordt verzameld, hoe die informatie wordt gebruikt en gedeeld, en om hun gegevens niet te verkopen.

Rechten van de betrokkene onder CCPA

Wanneer u als inwoner van Californië gebruikmaakt van onze service, hebt u de volgende rechten onder de CCPA:

U kunt uw CCPA-rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat wij uw identiteit moeten verifiëren voordat wij op uw verzoeken reageren. In sommige gevallen kunnen wij uw verzoek weigeren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en juridische rechten. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele redenen voor een weigering.

U kunt uw CCPA-rechten niet meer dan tweemaal per jaar uitoefenen.

Privacyrechten van Californië (California Privacy Rights)

Als u inwoner van Californië bent, heeft u bepaalde privacyrechten op grond van de California Consumer Privacy Act (CCPA). De CCPA geeft inwoners van Californië het recht om te weten welke persoonlijke informatie er over hen wordt verzameld, hoe die informatie wordt gebruikt en gedeeld, en om hun gegevens niet te verkopen.

Rechten van de betrokkene onder CCPA

Wanneer u als inwoner van Californië gebruikmaakt van onze service, hebt u de volgende rechten onder de CCPA:

U kunt uw CCPA-rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat wij uw identiteit moeten verifiëren voordat wij op uw verzoeken reageren. In sommige gevallen kunnen wij uw verzoek weigeren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en juridische rechten. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele redenen voor een weigering.

U kunt uw CCPA-rechten niet meer dan tweemaal per jaar uitoefenen.

Wettelijke rechten van de EU-gebruiker onder AVG

Als u inwoner van de Europese Economische Ruimte (EER) bent, hebt u bepaalde gegevensbeschermingsrechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het bedrijf streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw persoonlijke gegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te beperken.

Als u uw persoonlijke informatie wilt toegang krijgen, corrigeren, verwijderen of beperken, kunt u contact met ons opnemen.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

Let op dat wij u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we reageren op dergelijke verzoeken.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke informatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Privacyrechten van Californië (California Privacy Rights)

Als u inwoner van Californië bent, heeft u bepaalde privacyrechten op grond van de California Consumer Privacy Act (CCPA). De CCPA geeft inwoners van Californië het recht om te weten welke persoonlijke informatie er over hen wordt verzameld, hoe die informatie wordt gebruikt en gedeeld, en om hun gegevens niet te verkopen.

Rechten van de betrokkene onder CCPA

Wanneer u als inwoner van Californië gebruikmaakt van onze service, hebt u de volgende rechten onder de CCPA:

U kunt uw CCPA-rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat wij uw identiteit moeten verifiëren voordat wij op uw verzoeken reageren. In sommige gevallen kunnen wij uw verzoek weigeren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en juridische rechten. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele redenen voor een weigering.

U kunt uw CCPA-rechten niet meer dan tweemaal per jaar uitoefenen.

Wettelijke rechten van de EU-gebruiker onder AVG

Als u inwoner van de Europese Economische Ruimte (EER) bent, hebt u bepaalde gegevensbeschermingsrechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het bedrijf streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw persoonlijke gegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te beperken.

Als u uw persoonlijke informatie wilt toegang krijgen, corrigeren, verwijderen of beperken, kunt u contact met ons opnemen.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

Let op dat wij u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we reageren op dergelijke verzoeken.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke informatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Privacyrechten van Californië (California Privacy Rights)

Als u inwoner van Californië bent, heeft u bepaalde privacyrechten op grond van de California Consumer Privacy Act (CCPA). De CCPA geeft inwoners van Californië het recht om te weten welke persoonlijke informatie er over hen wordt verzameld, hoe die informatie wordt gebruikt en gedeeld, en om hun gegevens niet te verkopen.

Rechten van de betrokkene onder CCPA

Wanneer u als inwoner van Californië gebruikmaakt van onze service, hebt u de volgende rechten onder de CCPA:

U kunt uw CCPA-rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat wij uw identiteit moeten verifiëren voordat wij op uw verzoeken reageren. In sommige gevallen kunnen wij uw verzoek weigeren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en juridische rechten. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele redenen voor een weigering.

U kunt uw CCPA-rechten niet meer dan tweemaal per jaar uitoefenen.

Wettelijke rechten van de EU-gebruiker onder AVG

Als u inwoner van de Europese Economische Ruimte (EER) bent, hebt u bepaalde gegevensbeschermingsrechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het bedrijf streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw persoonlijke gegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te beperken.

Als u uw persoonlijke informatie wilt toegang krijgen, corrigeren, verwijderen of beperken, kunt u contact met ons opnemen.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

Let op dat wij u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we reageren op dergelijke verzoeken.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke informatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Privacyrechten van Californië (California Privacy Rights)

Als u inwoner van Californië bent, heeft u bepaalde privacyrechten op grond van de California Consumer Privacy Act (CCPA). De CCPA geeft inwoners van Californië het recht om te weten welke persoonlijke informatie er over hen wordt verzameld, hoe die informatie wordt gebruikt en gedeeld, en om hun gegevens niet te verkopen.

Rechten van de betrokkene onder CCPA

Wanneer u als inwoner van Californië gebruikmaakt van onze service, hebt u de volgende rechten onder de CCPA:

U kunt uw CCPA-rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat wij uw identiteit moeten verifiëren voordat wij op uw verzoeken reageren. In sommige gevallen kunnen wij uw verzoek weigeren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en juridische rechten. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele redenen voor een weigering.

U kunt uw CCPA-rechten niet meer dan tweemaal per jaar uitoefenen.

Wettelijke rechten van de EU-gebruiker onder AVG

Als u inwoner van de Europese Economische Ruimte (EER) bent, hebt u bepaalde gegevensbeschermingsrechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het bedrijf streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw persoonlijke gegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te beperken.

Als u uw persoonlijke informatie wilt toegang krijgen, corrigeren, verwijderen of beperken, kunt u contact met ons opnemen.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

Let op dat wij u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we reageren op dergelijke verzoeken.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke informatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Privacyrechten van Californië (California Privacy Rights)

Als u inwoner van Californië bent, heeft u bepaalde privacyrechten op grond van de California Consumer Privacy Act (CCPA). De CCPA geeft inwoners van Californië het recht om te weten welke persoonlijke informatie er over hen wordt verzameld, hoe die informatie wordt gebruikt en gedeeld, en om hun gegevens niet te verkopen.

Rechten van de betrokkene onder CCPA

Wanneer u als inwoner van Californië gebruikmaakt van onze service, hebt u de volgende rechten onder de CCPA:

U kunt uw CCPA-rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat wij uw identiteit moeten verifiëren voordat wij op uw verzoeken reageren. In sommige gevallen kunnen wij uw verzoek weigeren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en juridische rechten. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele redenen voor een weigering.

U kunt uw CCPA-rechten niet meer dan tweemaal per jaar uitoefenen.